HelsingeVattens logotyp

Det är inte tillåtet med LK580-konsol.

Dessa LK580-konsoler tenderar att bli väldigt instabila när de lämnas orörda. Vid oaktsam hantering kan ventilen "flyga av", konsolerna kallas för "champagnekorken". Det är en stor risk  för fastighetsägaren att drabbas av översvämning och en säkerhetsrisk för personer som arbetar runt konsolerna.
Mätarkonsol med avstängningsventil och kopplingar före och efter vattenmätaren är fastighetsägarens engendom. HelsingeVatten ber därför fastighetsägaren att byta ut dessa konsoler eftersom de inte längre är godkända. De flesta försäkringsbolag kräver också att du har en godkänd avstängningsventil.

För frågor och information kan du kontakta HelsingeVatten.

En LK580-konsol


Koppling är även känd som "champagnekorken".


Genvägar
Rapportera mätaravläsning
Blanketter
Fastighetsägare
Felanmälan
Pågående arbeten och projekt

Helsinge Vatten AB

Bornvägen 2 B - 822 30 Alfta
Tfn: 0271-574 50
E-post:info@helsingevatten.se