HelsingeVattens logotyp

Pågående arbeten och projekt

Ledningsarbete, grävning

Bollnäs kommun


  • Ängslundavägen i Arbrå, har vi påbörjat en större VA-sanering. Gräver från Bondegatan upp till Hälsingegatan.
  • Sandvägen stor VA-sanering, etapp 2 påbörjad beräknas vara klar i slutet av december.
  • Forsvägen på Ren byte av ca 80 m vatten- och avloppsledning. Beräknas vara klart i november.


Ovanåkers kommun

  • Grävning huvudvattenledning mellan Nabbavägen-Skindravägen, arbetet pågår under augusti-december.
  • Huvudvattenledning sjöledning Kyrktjärn, arbetet pågår under augusti - december.
  • Sanering VA Öjeområdet (Bryggarn), arbetet pågår under september-december.
         

Genvägar
Rapportera mätaravläsning
Blanketter
Fastighetsägare
Felanmälan
Pågående arbeten och projekt

Helsinge Vatten AB

Bornvägen 2 B - 822 30 Alfta
Tfn: 0271-574 50
E-post:info@helsingevatten.se