HelsingeVatten bil Caddy

Tvätta bilen

Vi bilägare bör inte tvätta bilen på gatan eller hemma på tomten.

Då sprids nämligen rester av olja, tungmetaller och andra miljöfarliga kemikalier till grundvattnet eller närmaste vattendrag.

Det bästa är att välja en fordonstvätt där det finns rening av tvättvattnet.

För dig som vill tvätta bilen själv rekommenderas en Gör-det-självhall med olje- och slamavskiljare. Om du vid något enstaka tillfälle behöver tvätta bilen hemma så gör det på en gräsmatta, långt från vattendrag eller dagvattenbrunnar.

Vad säger lagen?

I miljöbalkens 2 kap finns de allmänna hänsynsreglerna som bland annat säger att alla som vidtar en åtgärd (till exempel tvättar bilen) ska vidta de försiktighetsmått som behövs för att hindra att åtgärden (biltvätten) medför skada eller olägenhet för människors hälsa och miljön.

I 14 kap miljöbalken finns kravet att den som använder en kemisk produkt ska vidta de skyddsåtgärder som behövs för att skydda människors hälsa och miljön.

Detta betyder att den som använder bilschampo och avfettningsmedel ska se till att miljön inte tar skada av biltvätten. Att tvätta bilen på gatan är, med tanke på risken att vattnet går orenat ut i grundvatten och vattendrag, ett felaktigt sätt att hantera kemiska produkter.

Senast uppdaterad


Genvägar