Skylt inkommande slam

Läkemedel / lösningsmedel

De flesta vet att man inte ska spola ner läkemedel, färg- eller lösningsmedelsrester i toaletten. Trots att man vet det så visar en SIFO-undersökning som genomförts, att endast 41% överblivna läkemedel lämnas in på apoteket.

Läkemedel, färg och lösningsmedel som spolas ner i toaletten passerar reningsverken och går ut i angränsande vattendrag. Oönskade ämnen kan på så sätt lagras i växter, djur och människor. Idag vet vi inte hur miljön påverkas av det på sikt och därför bör vi göra vad vi kan för att begränsa utsläppen.

Det är enkelt att förhindra att läkemedelsrester sprids i vår miljö genom att man lämnar in överblivna läkemedel på Apoteketlänk till annan webbplats. För denna inlämning har Apoteket en särskild genomskinlig gul påse.

Information om läkemedelsarbetet på Svenskt Vattens webbsida.länk till annan webbplats

Formas broschyr Läkemedel i miljön.PDF

Kom i håg

Skräp ska slängas i papperskorgen.
Överblivna mediciner ska återlämnas till Apoteket.länk till annan webbplats
Miljöskadliga ämnen ska lämnas till BORABlänk till annan webbplats (farligt avfall)

Senast uppdaterad


Genvägar