Spola kröken

Dina rör är ditt ansvar. Vi på Helsinge Vatten är experter på att rena avloppsvatten, men utan din hjälp kan vi inte nå hela vägen.

Som villaägare är man ansvarig för sina vatten- och avloppsrör från anslutningen vid tomtgräns och rören i huset. Därför är det viktigt att man inte använder toaletten som sopkorg. Man bör inte spola ner något annat än toalettpapper, fekalier och urin.

Toaletten är ingen sopkorg

Varje vecka förorsakar trasor, pappershandukar, bindor och tamponger m m onödiga driftstörningar i våra pumpstationer och reningsverk. Följderna kan bli att orenat avloppsvatten rinner ut i känsliga vattenområden när pumparna inte fungerar p g a att t.ex. trasor täpper till runt pumphjulet.

Lämna kemikalierester på miljöstationen

Kemiska ämnen som tillförs avloppsvattnet försämrar den biologiska reningen i reningsverken, förorenar slammet och våra vattendrag. Häll inte ut färgrester, lacknafta, nagellack och andra starka kemikalier i toaletten eller i diskhon. De skadar vår biologiska rening i reningsverken och vår fina natur. Lämna dem istället till en miljöstation. Köp inte större mängd än du behöver. Papper och bomullstussar med kemikalierester ska slängas i soporna — inte i toaletten.

Matlagning

Olja och fett som hälls direkt i diskhon stelnar lätt och kan bilda proppar i avloppet. För att slippa det är det bra att torka ur stekpannor och kastruller med hushållspapper, fett brinner bra och alstrar värme. Häll rester av fett som t ex frityroljor (gärna i en mjölktetra som tejpas igen), dressingar och fett från skinka i soporna, dessa fetter ger också energi vid förbränning.
 
Som fastighetsägare är du ansvarig för din egna avloppsledning fram till förbindelsepunkten, och får själv bekosta eventuella avloppsstopp.

Här följer en lista på det som man aldrig ska spola ner i avloppet:

  • Mediciner
  • Kvicksilver och silver
  • Färgrester, lösningsmedel, bensin, motorolja och putsmedel
  • Nagellack, aceton, hårfärgningsmedel och parfymer
  • Fotovätskor
  • Frityrolja och annat matfett
  • Cigarettfimpar, bindor, trosskydd, kondomer och tops

Kom i håg

Skräp ska slängas i papperskorgen.
Överblivna mediciner ska återlämnas till Apoteket. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Miljöskadliga ämnen ska lämnas till BORAB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (farligt avfall)

Senast uppdaterad


Genvägar