Vi bygger nytt reningsverk i Ryggesbo

I november börjar vi bygga ett nytt reningsverk i Ryggesbo

Det blir ett komplett reningsverk med bättre rening av avloppsvattnet än de gamla reningsverket. Reningsverket är dimensionerat för ett 60-tal anslutna personer.

Senast uppdaterad