Världstoalettdagen den 19 november

Sluta fulspola och släng skräpet i papperskorgen istället

Torkar du med annat än toalettpapper? Använd papperskorgen istället. Sopor i toan ger stopp i reningsverk, orenade utsläpp i miljön och kostnader för dig och vårt samhälle.

Syftet med dagen är att uppmärksamma sanitetsfrågor runt om i världen. Var tredje människa på jorden saknar tillgång till toalett och nästan en miljard människor uträttar sina behov utomhus vilket gör att sjukdomar sprids.

För oss i Sverige är toaletter och rent vatten en självklarhet. Vårt kranvatten klassas som livsmedel och är hårt kontrollerat, men det är ändå viktigt att alla tar sitt ansvar för vattnet och dess kretslopp om vi ska få behålla lyxen.

När fel saker spolas ner i toaletten påverkas våra vatten negativt med oönskade konsekvenser för vattenlevande djur och organismer. Dessutom skapas problem i VA-systemen som kostar samhället och vattenanvändarna miljontals kronor i onödan.

Toalettvett

Senast uppdaterad