Bild på en toalett med texten: "Jag är ingen papperskorg. Att spola rätt är lätt. Bara kiss, bajs och toalettpapper hör hemma i toaletten."

Världstoalettdagen den 19 november

Sluta fulspola och släng skräpet i papperskorgen istället

Hushållspapper, våtservetter, bomullstopps, bindor och allt annat skräp som spolas ner orsakar stopp i ledningsnät, pumpar och reningsverk. Det i sin tur gör att ledningarna svämmar över och orenat avloppsvatten rinner ut i naturen. Dessutom kostar det samhället och vattenanvändarna miljontals kronor i extra reningsarbete.

Senast uppdaterad