Världstoalettdagen

Den 19 november varje år är det internationella världstoalettdagen. Världstoalettdagen är en officiell FN-dag med syftet att uppmärksamma hur viktigt det är med toaletter. Vi vill tillsammans med BORAB passa på att påminna om att sluta fulspola, släng skräpet i papperskorgen i stället.

Hushållspapper, våtservetter, bomullstops, bindor och allt annat skräp som spolas ner orsakar stopp i ledningsnät, pumpar och reningsverk. Det i sin tur gör att ledningarna svämmar över och orenat avloppsvatten rinner ut i naturen. Dessutom kostar det vattenabonnenterna i Bollnäs och Ovanåkers kommuner ca 200 000 kr/år i extra reningsarbete.

  • Vi driver en kampanj för att sluta fulspola och slänga skräpet i soppåsen istället. Varje år fastnar ca 120-130 ton skräp i Helsinge Vattens reningsverk, motsvararande cirka tre-fyra containers per månad. Det är en onödig kostnad för avfall, transport och rensning varje år som drabbar alla våra abonnenter. Vi vill så klart att detta försvinner helt, säger Ylva Jedebäck Lindberg, VD Helsinge Vatten.

Fulspolningar sker inte bara i toaletten
Fetter, målarfärger, mediciner och olika typer av lösningsmedel och kemikalier är fler exempel på sådant som finns i avloppsvattnet idag. Mycket går inte att rena bort utan hamnar i vattendragen där vi badar och fiskar. Fetter fastnar i ledningar och sätter igen pumpar och reningsverk.

  • Det är jätteviktigt att allt farligt avfall lämnas in till våra återvinningscentraler. Det ska under inga omständigheter spolas ner i ditt avlopp! På våra ÅVC:er tar vi även emot matfett. Häll av fettet från stekpannan eller fritösen ner i en flaska/behållare med lock, märk den med ”matfett” och kom in med det till oss så ser vi till att den återvinns och blir till nya produkter. På så vis hjälps vi åt att få renare avlopp och sluter kretslopp, säger Ida Blomqvist, renhållningschef BORAB.

Så - sluta fulspola! Ha en papperskorg vid toaletten och lämna kemikalier som farligt avfall på återvinningscentralen. Kom ihåg att det är VA-taxan som betalar alla extra kostnader för pumpar och skötsel.

Senast uppdaterad