Underhållsarbete i Ryggesbo, Ovanåkers kommun

Under februari och en bit in i mars kommer vi att infodra avloppsledningarna i Ryggesbo.

Vi infodrar just nu våra avloppsledningar i Ryggesbo i syfte med att täta inläckage. Vi kommer senare att bygga ett nytt reningsverk och vill till dess minska de inkommande flödet i avloppet för att inte behöva rena regnvattnet.

Senast uppdaterad