HelsingeVattens logotyp

Sjöledning kyrktjärn Alfta

Nu har arbetet med sjöförlagda ledningen i Kyrktjärn Alfta påbörjats.

Vattenledningen svetsas ihop och förses med betongvikter på land innan den sänks till Kyrktjärns botten.

Sen återstår bara några etapper innan Alfta kan försörjas med vatten från Gammel Homna vattenverk.