Samråd för förnyat tillstånd Arbrå reningsverk

Helsinge Vatten har tagit fram ett förslag på förnyat tillstånd för Arbrå reningsverk.

Samråd för förnyat tillstånd Arbrå reningsverk

Helsinge Vatten har tagit fram ett förslag på förnyat tillstånd för Arbrå reningsverk. Förslaget innebär att tillståndet uppdateras gällande så att det stämmer överens med verkets kapacitet och att Miljöbalkens regelverk ska gälla.

Reningsverket ska inte byggas om. Fastighetsägare, föreningar och företag i närheten har rätt att yttra sig på förslaget. Vi vill ha dina synpunkter senast den 15 mars 2023. Samrådsunderlaget finns här. Pdf, 1 MB.

Senast uppdaterad