Folk på åker

Nytt vatten till Alfta och Runemo

Den 30 april invigdes den nya överföringsledningen av dricksvatten från Viksjöfors till Alfta. Det innebär att Alfta och Runemo nu förses med dricksvatten från den vattentäkt väster om Edsbyn som redan försörjer Edsbyområdet.

Investeringen i den nya ledningen har tagit tre år och kostat cirka 12 miljoner kronor. Alfta och Runemo hade redan tidigare ett bra dricksvatten, men beredningen av dricksvattnet var kostsam och vattentäktens läge nära en väg var inte gynnsam med tanke på risken för föroreningar från vägen.

Senast uppdaterad