HelsingeVattens logotyp

Gör en insats för miljön!


Spola ner rätt saker i toaletten.

Sedan 2006 är reningsverket i Arbrå certifierat enligt Revaq, ett nationellt kvalitetssäkringssystem för reningsverk.

Bakom Revaq står Svenskt Vatten, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Lantmännen, Svensk Dagligvaruhandel samt Naturvårdsverket. Genom Revaqcertifieringen garanteras att det du spolar ner i toaletten omvandlas till​ slam som kan spridas och användas som gödning på åkermark.

- Vi på HelsingeVatten vill att avloppsvattnet ska vara så rent som möjligt. Det innebär att endast det du lämnar ifrån dig inne på toaletten ska hamna i avloppet, samt förstås vatten från dusch, klädtvätt och disk. Tyvärr är det vanligt att saker som inte hör hemma i avloppet hamnar på reningsverket, exempelvis tops, plast, rakhyvlar och stumpor, säger Pär Hisved , miljöansvarig på HelsingeVatten.

"Toavett" - det här ska du undvika att spola ner i avloppet

  • Hobby- och konstnärsfärger som innehåller kadmium
  • Målarfärger
  • Matolja och varmt flytande stekfett
  • Kemikalier, lösingsmedel och läkemedel
  • Smink och andra produkter med glitter