HelsingeVattens logotyp
Rent vatten

Miljörapporter

Kravet att göra en miljörapport finns i miljöbalkens 26 kap. 20 §. Vilka verksamheter som är tillståndspliktiga framgår av bilaganlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster till förordningen (1998:899)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.Miljörapporten har flera viktiga syften

De viktigaste syftena med miljörapporten är att:

  • redovisa hur villkoren för verksamheten efterlevs
  • stärka egenkontrollen
  • ge tillsynsmyndigheten ett bra underlag för tillsynen över verksamheten
  • ge underlag för internationell rapportering

Genvägar
Rapportera mätaravläsning
Blanketter
Fastighetsägare
Felanmälan
Pågående arbeten och projekt

Helsinge Vatten AB

Bornvägen 2 B - 822 30 Alfta
Tfn: 0271-574 50
E-post:info@helsingevatten.se