HelsingeVattens logotyp

Hälsorisker med mangan

Mangan är ett ämne som är essentiell, dvs. vi behöver få i oss det via maten annars riskerar vi negativa effekter på hälsan, t ex sämre tillväxt, påverkan på skelettet och missbildning. Manganbrist är dock ytterst sällsynt hos människa.

Den mängd vi får i oss dagligen via kosten ligger på ca 2 till 4 mg/dag.  Men tarmen har ett väl utvecklat system som gör att vi bara tar upp den mängd vi behöver.  Denna funktion är inte färdigutvecklad hos nyfödda barn och det tar flera månader innan de får ett fullgott skydd.

Det finns inga nordiska näringsrekommendationer eftersom det inte finns tillräckligt underlag för att fastställa det. I USA har man däremot uppskattat tillräckligt intag.

Uppskattat tillräckligt intag enligt American Institute of Medicine

0-6 månader: 3 mikrogram/dag                        0,03 mg/dag

7-12 månader: 600 mikrogram/dag                 0,6 mg/dag

1-3 år: 1200 mikrogram/dag                             1,2 mg/dag

4-8 år: 1500 mikrogram/dag                             1,5 mg/dag

Det vetenskapliga underlaget för ”tillräckliga intaget” för barn är dock svagt och baseras på ett uppskattat intag från maten i de olika åldersgrupperna. T ex att bröstmjölk alltid innehåller mindre än 0,01 mg/l, trots att mammors intag via kosten varierar kraftigt.

Barn som får bröstmjölksersättning med manganhaltigt vatten löper störst risk för att överexponeras för mangan eftersom bröstmjölkersättningen innehåller tillsatt mangan i upp till 0,4 mg/l tillredd kost. Det är därför viktigt att det vatten som mjölkpulvret blandas ut med har en låg manganhalt.

Riktvärde från WHO WHO har fastställt ett tolerabelt dagligt intag (TDI) för mangan till 60 μg/kg kroppsvikt. TDI är den mängd av ett ämne man kan få i sig varje dag under hela livet utan risk för negativa hälsoeffekter.

Ovanstående information är sammanfattad 2013-09-20 och kommer till stora delar från följande två källor:
Livsmedelsverket och Karolinska Institutet.

Hur mycket mangan finns då i vattnet i Kilafors? Utgående dricksvatten innehåller idag ca 0,10 mg/l medan analyser på vatten i dricksvattennätet ligger på 0,01 till 0,05 mg/l. Endast mycket sällan är halten över 0,05 mg/l.  Rent och klart dricksvatten från normala driftsförhållanden är med andra ord lämpligt för alla utom möjligen spädbarn mellan 0 och 6 månader.

Mangan i missfärgat vatten Ibland uppkommer missfärgningar i vattnet i Kilafors. Det beror på att den lilla mängd mangan som kommer ut från vattenverket fälls ut i ledningsnätet och blir kvar i ledningarna. Vid plötsliga vattenflöden, t ex stora vattenuttag så skapas strömmar som leder till att manganutfällningen virvlas upp och missfärgar vattnet.

Frågeställningen om man kan dricka mycket svagt färgat vatten har kommit upp, men eftersom det finns för lite forskningsunderlag är vår rekommendation att alltid spola tills vattnet är klart och ofärgat.