HelsingeVattens logotyp
Centrifug reningsverk

Fett i avloppet

Fettet täpper till


Avloppsvatten som innehåller fett ställer till stora problem i avloppsledningarna och i avloppsreningsverken.

I ledningsnäten sjunker temperaturen på avloppsvattnet, vilket leder till att fettet stelnar och fastnar på insidan av ledningarna.

Fettet täpper till rören så att kapaciteten minskar och till slut kan detta orsaka stopp i ledningarna.

Ekonomiska följder


Vid stopp i ledningarna kan avloppsvattnet hamna orenat i naturen och även översvämma källare. Detta kan ge stora ekonomiska följder och samt påverka miljön negativt.

Fettet orsakar även frätskador på insidan av betongrören vilket leder till att dyra renoveringar måste utföras i förtid.

I reningsverken försämras slammets sjunkförmåga av att fett flyter.

Genvägar
Rapportera mätaravläsning
Blanketter
Fastighetsägare
Felanmälan
Pågående arbeten och projekt

Helsinge Vatten AB

Bornvägen 2 B - 822 30 Alfta
Tfn: 0271-574 50
E-post:info@helsingevatten.se