HelsingeVattens logotyp

Fakta om vatten och avlopp

Vatten


Helsinge Vattens del i kretsloppet är att leverera rent vatten till dig, att rena det vatten du har använt innan vi släpper ut det i naturen igen. Du är också en del av kretsloppet eftersom du varje dag måste dricka vatten för att leva och må bra.

Avlopp


I ett kretsloppssamhälle ska slammet från våra reningsverk kunna komma till nytta på våra åkrar varifrån näringsämnena en gång togs. För att kunna genomföra detta måste vi ha rent slam.

Vad du och jag häller i avloppet har stor betydelse sammanlagt.
Cirka hälften av de miljöfarliga ämnena i slammet kommer faktiskt från vanliga hushåll. En liten mängd av dessa ämnen kan förorena stora mängder slam.

Vattenförsörjning och avloppshantering


Svenskt Vattenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster tog 2005 fram en broschyr som ger basfakta kring Sveriges vattenförsörjning och avloppshantering.

I  broschyren Fakta om vatten och avloppPDF kan du bland annat du läsa om: Vattenresurser, vattenadministration, historik, dricksvatten och avlopp.

Genvägar
Rapportera mätaravläsning
Blanketter
Fastighetsägare
Felanmälan
Pågående arbeten och projekt

Helsinge Vatten AB

Bornvägen 2 B - 822 30 Alfta
Tfn: 0271-574 50
E-post:info@helsingevatten.se