HelsingeVattens logotyp

Pooler,badtunnor och bevattning

I Bollnäs och Ovanåker har de flesta kommunala vattentäkterna fortfarande normala grundvattennivåer, men i Kilafors och Hällbo är nivåerna något under de normala. I stora delar av Sverige är grundvattennivåerna låga och våra kommuner ligger i det område som har pekats ut som riskområde av SMHI och SGU (Sveriges geologiska undersökning).

Vi vill därför även här uppmana till eftertanke med hur vårt viktigaste livsmedel används. Använd regnvatten till att vattna i trädgården och undvik att vattna direkt med slang eller vattenspridare. Är det nödvändigt att använda pool och badtunna? Fyll i så fall dessa med vatten från en kran placerad efter din vattenmätare. Att fylla en pool under en längre tid jämfört med att göra det från en tankbil gör att belastningen på vattenverk och reservoarer blir lägre.Genvägar
Rapportera mätaravläsning
Blanketter
Fastighetsägare
Felanmälan
Pågående arbeten och projekt

Helsinge Vatten AB

Bornvägen 2 B - 822 30 Alfta
Tfn: 0271-574 50
E-post:info@helsingevatten.se