HelsingeVattens logotyp

Information till fastighetsägare angående dagvattenanslutningar

Råd och vägledning för att koppla sitt dagvatten på bästa sätt

HelsingeVatten AB ger råd till fastighetsägare som är ansluten till det kommunala spillvattennätet och dagvattennätet. Vid ombyggnationer, renoveringar eller nybyggnationer har Helsinge Vatten riktlinjer vad gäller kopplingar till ledningsnätet från fastigheter.

                                                                 Länk til infomationPDF

 

Genvägar
Rapportera mätaravläsning
Blanketter
Fastighetsägare
Felanmälan
Pågående arbeten och projekt

Helsinge Vatten AB

Bornvägen 2 B - 822 30 Alfta
Tfn: 0271-574 50
E-post:info@helsingevatten.se