HelsingeVattens logotyp

Information till fastighetsägare angående dagvattenanslutningar

Råd och vägledning för att koppla sitt dagvatten på bästa sätt.

HelsingeVatten AB ger råd till fastighetsägare som är ansluten till det kommunala spillvattennätet och dagvattennätet. Vid ombyggnationer, renoveringar eller nybyggnationer har Helsinge Vatten riktlinjer vad gäller kopplingar till ledningsnätet från fastigheter.

Till informationenöppnas i nytt fönster