HelsingeVattens logotyp

Bevattningsförbud

Uppdaterad information 2018-08-07

Bevattningsförbudet gäller fortfarande preliminärt fram till den 31 augusti. Förbudet gäller vattning av gräsmattor och rabatter med vattenspridare eller direkt från vattenslang. Förbudet gäller även påfyllning av pooler och badtunnor med kommunalt vatten. Föreningar får vattna fotbollsplaner, tennisbanor och liknande.

 Information 2018-07-11 

HelsingeVatten inför nu förbud mot att vattna gräsmattor med kommunalt vatten i Bollnäs och Ovanåkers kommuner. Grundvattennivåerna är fortfarande normala men med en sjunkande trend. Vi har de senaste veckorna märkt att förbrukningen av dricksvatten har ökat markant. Detta kan ställa till med problem, främst för de mindre vattenverken och längst ut i ledningssystemet. Förbudet mot att vattna gräsmattor införs nu för att vi inte ska behöva vidta hårdare åtgärder längre fram om torkan håller i sig. En normal vattenspridare förbrukar ca 450 liter vatten i timmen, vilket motsvarar 45 personers dagliga förbrukning av vatten till dryck och matlagning.