HelsingeVattens logotyp

Just nu har vi @count pågående @alerts

Välkommen till HelsingeVatten

  • 2019-05-06
    Nytt vatten till Alfta och Runemo
    Den 30 april invigdes den nya överföringsledningen av dricksvatten från Viksjöfors till Alfta. Det innebär att Alfta och Runemo nu förses med dricksvatten från den vattentäkt väster om Edsbyn som redan försörjer Edsbyområdet.Investeringen i den nya ledningen har tagit tre år och kostat cirka 12 miljoner kronor. Alfta och Runemo hade redan tidigare ett bra dricksvatten, men beredningen av dricksvattnet var kostsam och vattentäktens läge nära en väg var inte gynnsam med tanke på risken för föroreningar från vägen.

Helsinge Vatten AB är ett kommunalt bolag som ägs gemensamt av Bollnäs och Ovanåkers kommuner. Bolaget sköter drift och underhåll av de båda kommunernas vatten- och avloppsverksamhet.

HelsingeVatten svarar också för ekonomihantering, administration och kundfrågor.

HelsingeVatten tog över verksamheten den 1 april 2009 och idag arbetar 36 personer inom företaget med att distribuera dricksvatten samt rena och återföra avloppsvattnet till det naturliga kretsloppet. 

Du är alltid välkommen att kontakta oss. Vi svarar gärna på alla frågor som har med kommunalt vatten-, dagvatten- och avloppshantering att göra.

Vattenmätare

Läs mer om vattenmätaren


Genvägar
Rapportera mätaravläsning
Blanketter
Fastighetsägare
Felanmälan
Pågående arbeten och projekt

Helsinge Vatten AB

Bornvägen 2 B - 822 30 Alfta
Tfn: 0271-574 50
E-post:info@helsingevatten.se